komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie, pre import a export tovaru
Volajte na: 0905 935 732

Colná deklarácia pre import

Importné colné prehlásenie sa podáva na predpísanom tlačive(JCD) a musí byť vystavené vždy ak je tovar z krajiny mimo EU. Prehlásenie musí byť predložené príslušnému colnému úradu ktorý ho skontroluje rovnako ako aj ďalšie súvisiace dokumenty, licenčné zmluvy, doklady o pôvode tovaru, atď. a môže pristúpiť k náhodnej fyzickej kontrole tovaru.

Následne je vymeraný colný dlh, zložený z DPH a cla a tovar je prepustený do voľného obehu.

Naša spoločnosť klienta celým procesom importnej deklarácie prevedie a pomôže mu so zabezpečením celého colného konania.