komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie, pre import a export tovaru
Volajte na: 0905 935 732

Colná deklarácia pre export

Prehlásenie musí byť predložené zodpovedajúcemu colnému úradu v elektronickej podobe ktorá skontroluje rovnako ako aj ďalšie súvisiace dokumenty, licenčné zmluvy atď., môže tiež pristúpiť k fyzickej kontrole, následne je tovar uvoľnený a je vystavený doklad o exporte pre potreby DPH. Klienta celým procesom prevedieme a pomôžeme s vybavením potrebnej administratívnej dokumentácie. Dohliadneme na to , že klient obdrží všetky potrebné doklady o exporte tovaru.