komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie, pre import a export tovaru
Volajte na: 0905 935 732

Jaroslav Dubjel, IMS CARGO SLOVAKIA s. r. o.

Veľmi radi spolupracujeme s touto spoločnosťou. Často využívame jej colné poradenstvo v oblasti vývozu aj dovozu a s tým súvisiacimi colno-právnymi predpismi. Vždy nám poskytnú čo najviac informácii a poradia nám možnosti riešenia nášho problému. Na colnom úrade nás vždy zastúpia korektne.

Jaroslav Dubjel
Konateľ

IMS CARGO SLOVAKIA s. r. o.