komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie, pre import a export tovaru
Volajte na: 0905 935 732

Referencie

Roman Fabšo, ABB, s.r.o.

Služby spoločnosti MIREVA sme využili zatiaľ len dva krát. Spoločnosť nás zastúpila pri colnom prejedaní tovaru na colnom úrade. Jednalo sa o vývoz tovaru, ktorý sa už dnes prejednáva len elektronicky. Spoločnosť nám veľmi pomohla aj zo všetkými ostatnými formalitami ktoré súviseli s našim exportom tovaru. V prípade že budeme v budúcnosti znovu potrebovať služby colnej deklarácie, budeme spolupracovať s touto spoločnosťou.

Jaroslav Dubjel, IMS CARGO SLOVAKIA s. r. o.

Veľmi radi spolupracujeme s touto spoločnosťou. Často využívame jej colné poradenstvo v oblasti vývozu aj dovozu a s tým súvisiacimi colno-právnymi predpismi. Vždy nám poskytnú čo najviac informácii a poradia nám možnosti riešenia nášho problému. Na colnom úrade nás vždy zastúpia korektne.

Miroslava Gavorová, Digital Vision, s.r.o.

S colno-deklaračnými službami sme boli veľmi spokojný. Spoločnosť MIREVA s.r.o. nám vo všetkom vyšla v ústrety. Zastúpila nás v colnom konaní pri vývoze nášho tovaru a vybavila všetky sprievodné dokumenty riadne a včas.