komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie, pre import a export tovaru
Volajte na: 0905 935 732

Zastúpenie v colnom konaní

Máte problém s preclením?

Odpoveď

My vám s tým pomôžeme ale potrebujem vedieť či už veci rieši na colnici alebo má v pláne dovoz či vývoz tovaru je lepšie ak kontaktuje colnú deklaráciu pred plánovaním dovozom.

Podlieha môj tovar precleniu?

Odpoveď

Aby sme vedeli zistiť či dovoz alebo vývoz tovaru nepodlieha nejakým špecifickým podmienkam ako je dovozná licencia, antidumpingové clo, spotrebná daň ap. vieme Vám odporučiť colné zaradenie tovaru.

Čo je to colne zaradenie tovaru?

Odpoveď

( je to číselný osem miestny kód ) z ktorého plynie výška cla ( tá sa uvádza v percentách) vypočítame mu predpokladanú výšku colného dlhu ktorý sa prevažne skladá z cla a DPH vieme mu povedať z čo je colná hodnota tovaru z ktorej sa colný dlh vypočítava

Nenašli ste odpoved? Napíšte nám.