komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie, pre import a export tovaru
Volajte na: 0905 935 732

O nás

Naša spoločnosť MIREVA s.r.o. poskytuje komplexné služby a poradenstvo v oblastí colnej deklarácie (import a export tovaru). Po vstupe Slovenskej republiky do Európskeho spoločenstva v máji 2004, sa naša činnosť rozrástla o spracovávanie a podávanie Intrastat SK hlásení. Máme viac ako päťnásťročné skúsenosti v oblasti colnej problematiky

Plnenie colných požiadaviek a správne vedenie colnej administratívy v súlade s colnou legislatívou je nevyhnutnosťou pre každú spoločnosť obchodujúcu s partnermi z krajín mimo Európskej Únie. Dnešná komunikácia obchodujúcich subjektov s orgánmi Colnej Správy SR prebieha povinne viac či menej elektronicky, pričom účelom je zjednodušenie a zrýchlenie colného konania
Bezchybné plnenie všetkých colných nárokov vždy v prospech klienta je našim hlavným cieľom

Zamestnávame výhradne vyškolených zamestnancov s mnohoročnou praxou, ktorí sú neustále pripravení poradiť a pomôcť.

Spoločnosť má kanceláriu v Bratislave na Prístavnej ulici 10, hneď vedľa budovy CÚ Bratislava- prístav.


Tešíme sa na spoluprácu.

MIREVA s.r.o.